Luční hora [ Hora - tisícovka ]

Její vrchol je dokonale vymodelován mrazovými procesy. Výrazné stupně na svazích Luční hory, připomínající stupně pyramidy, nejsou dílem lidským, nýbrž přírodním, způsobeným opakovaným zmrzáním a rozmrzáním terénu v dobách ledových, působením větru, sněhu a odtoku vody. Na mírně skloněném svahu tak docházelo ke zvětrávání, třídění a sesuvu kamenitých sutí a půdy a vzniku takovýchto teras. Mrazovým zvětráváním a sesuvem drobného materiálu také vznikly dobře viditelné brázděné půdy (vegetací porostlé horizontální pruhy).

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
Typ záznamu: Hora - tisícovka
AKTUALIZACE: Michal Vávra (TO 22) org. 2, 18.10.2005 v 11:15 hodin