Židovský hřbitov Strakonice

Židovská památka nacházející se asi 2 km od Strakonic směrem na Pracejovice. První zprávy o nich ve Strakonicích pocházejí z roku 1482. Židovská komunita sídlila ve vsi zvané Bezděkov. Z počátku 16. století pocházejí záznamy o ritualní vraždě spáchané Židy na křesťanském chlapci. Ti byli upáleni v obci zvané Lom a na místě exekuce byla údajně vysazena lípa, která je tam dodnes. Počátkem 16. století bylo ve Strakonicích několik židovských rodin. Židé se zabývali peněžnictvím a obchodem. Jiná povolání jim zde nebyla povolena. Z roku 1696 pochází židovský hřbitov v Holi. Nejstarší registrované náhrobky na tomto hřbitově jsou z roku 1736. Roku 1781 byla zrušena povinnost nosit na šatech žluté označení a padlo omezení živností. Roku 1860 byla v Bezděkově postavena synagoga, která byla zbořena roku 1976. Roku 1878 žilo ve Strakonicích 95 židovských rodin, roku 1890 zde bylo evidováno 326 občanů. V roce 1930 to bylo 95 osob. V průběhu 2. sv. války skončilo v transportech 79 židovských občanů ze Strakonic a z toho pouze 10 se jich vrátilo. Mezi strakonické občany židovského původu patřilo i několik významných osobností. Biochemik Otto von Fürth se proslavil jako objevitel adrenalinu, Riccardo Pick-Mangiagalli (který však byl pouze náhodným rodákem ) byl ředitelem milánské konzervatoře, o rozvoj výroby fezů se zasloužili podnikatelé W. Fürth, bratři Weillové, I. Stein, E. Zucker, J. Zucker a další.Dnešní židovský hřbitov již není příliš navštěvován, ale i tak si udržel svůj ráz a úctu občanů, kterým není historie jejich města lhostejná.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Židovský hřbitov
AKTUALIZACE: Kateřina Vlášková (TO 07) org. 2, 27.04.2006 v 10:15 hodin