- KČT Středočeská oblast -

předseda
Ing. Miroslav Králík

sekretariát
Fügnerovo náměstí 3
120 00 Praha 2
tel.: 224 498 355
m.: 736 754 120

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: V. Stránský org. 2, 05.05.2005 v 12:23 hodin