RAK Ladislav [ Osobnost ]

Ladislav Rak (nar. 1913) z Petrůvky. Studoval v Brně techniku, tam rozšiřoval protiněmecké letáky, r. 1940 byl gestapem zatčen, podařilo se mu z Brna uprchnout na Slovensko. Odtud přes Balkán do Palestiny, kde bojoval jako četař v 11. pěším praporu "Východní" čs. jednotky v řadách britské armády. Zúčastnil se těžkých bojů v Tobruku již jako rotný u Čs.lehkého protiletadlového pluku a pak v roce 1943 připluli okolo Kapského města a kanadského pobřeží přijeli do Anglie, kde se v čs. obrněné brigádě připravovali na invazi do Francie. Tam po vylodění jako velitel tankové roty obléhali až do konce války přístavní pevnost Dunkerque. Do osvobozené vlasti se vrátil jako tankista podporučík, zůstal v čs. armádě jako kapitán. V roce 1948 byl z armády propuštěn, pak žil jako důchodce v Praze. Má 12 vyznamenání.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Marie Rumplíková (Informační centrum Slavičín) org. 56, 25.03.2005 v 13:01 hodin