Vývoj a kulturní růst města Slavičín [ Historie (archivní dokument) ]

Vývoj a kulturní růst města s okolím byl v minulosti často určován blízkostí uherské hranice a Vlárského průsmyku. Tudy pronikaly nejen civilizační vlivy, ale procházela zde vojska Uhrů, Tatarů a Turků. Ale i další pokolení tohoto kraje trpělo: v 17. a 18. století vpády Turků a Kuruců. Obyvatelstvo se většinou živilo zemědělstvím. Z řemesel existovala jen ta nejdůležitější, i když se uvádí zvláštnost mezi profesemi, a to existence zvěroklestičství. Tuto potřebnou činnost provozovalo doma i za hranicemi asi 300 mužů.

Pro Slavičín a okolí měl největší význam rozvoj podnikání, na kterém se ve velké míře podílel pan Josef Pivečka. Výstavba jeho koželužny a později rozvoj výroby obuvi má pro město historický význam. Od rozkvětu města rovněž nejde oddělit vznik strojírenského závodu Detona v roce 1936, později s názvem Vlárské strojírny. Zvelebování města v třicátých letech bylo očividné. Proto se hospodářské a politické otřesy té doby nedotkly Slavičína. Kolorit starého Slavičína mizel, rodilo se moderní město.

Druhá světová válka vystavila obyvatele těžkým zkouškám.

29. srpna 1944 odstartovaly z leteckých základen v jižní Itálii svazy těžkých bombardovacích letadel s úkolem bombardovat Ostravu. V prostoru mezi Drietomou a Slavičínem byly napadeny německými stíhači. Američtí piloti museli přijmout boj, protože jejich ochranný stíhací doprovod byl předsunut u Ostravy. Během několika minut sestřelili němečtí stíhači 10 amerických bombardovacích letounů. Dvacet osm amerických letců bylo pohřbeno na slavičínském hřbitově, který se tak stal největším hromadným hrobem amerických letců na území naší republiky.

Od konce druhé světové války prošlo město rozsáhlým vývojem.

V roce 1964 se stal Slavičín městem.
Mimo velkou bytovou výstavbu byla rozšířena obchodní síť, město bylo plynofikováno, byla vybudována čistírna odpadních vod a skládka tuhých domovních odpadů. V rozmezí let 1988-99 dochází k významné občanské a bytové výstavbě v centru města, které tak doznalo velkých změn. Vybudováním nového dopravního průtahu byl totiž podstatným způsobem zasažen střed města. Proto se stala jedním z cílů výstavby města rekonstrukce zanedbaného a nevhodně využívaného Horního náměstí. Na náměstí byl vytvořen velký prostor s kašnou, jako klidová zóna, sloužící mimo jiné také k různým společenským akcím. Pro lepší přístup k němu a do do centra města byl vybudován nový most přes Říku. Horní náměstí je z jedné strany lemováno novou architektonicky zdařilou zástavbou integrovaného domu, za ní stojí blok nových bytových domů, na něž navazuje nové městské centrum se sítí provozoven v klidové zóně Mladotického nábřeží. Zbudováním kruhového objezdu v místě křižovatky směrem na Valašské Klobouky se výrazně zlepšila bezpečnost a odstraněním staré zástavby došlo ke zpřehlednění motorové i pěší dopravy ve středu města.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Marie Rumplíková (Informační centrum Slavičín) org. 56, 17.03.2005 v 17:57 hodin