Hrádek PURKHYBEL. [ Hrad nebo zřícenina hradu ]

Purkhybel malý zaniklý hrádek na úzké skalnaté ostrožně nad soutokem potoka Čisté a Smrčiny na jižním okraji obce Černý Důl.
Historický zprávy doby života hradu neznáme, jako pustý se připomíná již v prvé polovině 16 století. Hrad bývá považován za opěrný bod hornické kolonizace v 14 století.
Dispozice hradu, poškozená lámáním kamene, je dvojdílná.Dnes o rozměrech 15x7 metrů, původně však nepochybněvětší.
Detailnější poznání a zhodnocení hradu zůstává úkolem dalšího výzkumu.
Lit: Heimatkunde 1915, Mulůler 1965

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Iva Zaplatílková (Turistické informační centrum - Obecní úřad Černý) org. 2, 05.03.2005 v 13:21 hodin