Petr Chelčický [ Osobnost ]

Petr Chelčický (1390 - 1460)

Narodil se roku 1390 v Chelčicích u Vodňan. Pocházel z nižší venkovské šlechty. Sám se učil z Wycliffových, Štítného, Husových a dalších knih. Vyhledával učence a kněze, protože s nimi rád diskutoval. Celý život prožil ve své rodné obci. Pouze před rokem 1420 pobýval v Praze (tyto údaje se v jednotlivých pramenech různí), kde studoval na univerzitě a navštěvoval Husova kázání. Jisté je, že se zde seznámil s reformačními myšlenkami o potřebě nápravy církve a celé tehdejší společnosti. Své názory zpracovával v drobných traktátech i ve větších spisech. Na základě jeho myšlenek byla založena ve východočeské obci Kunvald Jednota bratrská. Chelčický se nikdy neztotožnil s husitským násilným odporem, protože se z principu stavěl proti násilí. Odmítal dělení společnosti na 3 stavy (kněžský, rytířský, robotný), státní moc, vyšší vzdělání a nesouhlasil s robotou. Snil o společnosti, v níž si budou všichni rovni. Ve svých spisech předkládá obraz feudální společnosti, kritizuje šlechtu a měšťany. Jen prostí lidé mohou podle něj vytvořit spravedlivou společnost.

Hlavní díla:
O trojím lidu řeč (1425) - odsuzuje dělení na 3 stavy
O boji duchovním (1421) - zavržení válek a násilí
Postila (1435) - výklad blízkým
O církvi svaté (1421)
O těle božím

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 02.03.2005 v 09:20 hodin