Poutní kostel Navštívení Panny Marie [ Poutní místo ]

Dřevěný poutní kostel na návrší proti zámku nechal vystavět na počátku 18. století hrabě František Eusebius z Oppersdorfu. Příliv poutníků ze Slezska, Moravy i Polska, vyvolaný zázraky před zdejší sochou Panny Marie, si vyžádal o půl století později stavbu nového velkého kostela. Vratislavský biskup Filip Gotthard Schaffgotsch pověřil vypracováním návrhu svého projektanta Bartoloměje Bittnera a sám pak jeden z nejkrásnějších kostelů Slezska v květnu 1759 vysvětil. Mohutné průčelí se dvěma věžemi je dominantou frýdecké části dvojměstí. Ozdobou interiéru je nádherný sloupový hlavní oltář s milostnou sochou Panny Marie pod baldachýnem ve tvaru koruny. Stavitel J. Schubert a sochař O. Schweigl jej vytvořili v devadesátých letech 18. století.

Nevelký, parkově upravený poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie a křížovou cestou je oázou v bezvýrazné novodobé zástavbě předměstí. Dotváří jej kaple Srdce Páně z druhé poloviny 19. století.

Pouti k Panně Marii Frýdecké se konají vždy v neděli po svátcích Navštívení (2. 7.), Nanebevzetí (15. 8.) a Narození (8. 9.) Panny Merie.
Literatura:

60 POUTNÍCH MÍST do kapsy
Petr Dvořáček
Ingrid Hanzlíková

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Poutní místo
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 08:03 hodin