Vývoj obce Zlobice [ Historie (archivní dokument) ]

Nejstarší osídlení levé straně potoka (č. 11,12,13,44 a 45). Další část obce vznikla pravděpodobně v období , kdy byly Zlobice v držení premonstrátského kláštera Hradisko u Olomouce. Od potoka směrem na Popovice bylo postaveno postupně 21 usedlostí. Všechny tyto usedlosti tvoří nejstarší část obce. K ní patřila budova první školy z roku 1889 (č.77), v níž je dnes umístěna mateřská škola a obecní úřad. Nejvyšší stavbou této části je Cyrilo-Metodějský kostel postavený v letech 1897-99. Kostel byl vysvěcen roku 1900. Ke kostelu patří budova fary. Vedle ní dal přistavit v roce 1916 zlobický farář P. František Solanský mlýn, který měl malou elektrárnu. Sloužila v omezené míře i pro osvětlení obce a domů. Všechny tyto budovy byly v posledních letech opraveny a jsou dominantní ozdobou obce. V letech 1937-1938 byla přes Zlobice (úsek do potoka na horní konec obce) provedena kanalizace a vydláždění této části obce žulovou kostkou.

Po pravé straně silnice směrem na Bojanovice stojí 4 bytové domy s celkem 18 byty, postavené v letech 1960-1980. Dal je postavit státní statek hospodařící v té době s majetkem zlikvidovaných zemědělských usedlostí sedláků. Za bytovkami vybudoval státní statek zemědělskou farmu. Dnes je v majetku Zemědělského družstva Postoupky. Nad farmou směrem na Bojanovice je vodojem, který zásoboval pitnou vodou farmu i činžovní domy. Při cestě k Bojanovicím po pravé straně je zřízen místní hřbitov.

Na hlavní křižovatkce silnic stojí velká budova, původní selská usedlost č. 45. Později této usedlosti využívalo zemědělské duržstvo. Počátkem 90. let byl objekt restaurován a vzniklo zařízení, sloužící jako sídlo soukromé firmy a moderní restaurační zařízení s kavárnou a velkým společenským sálem "Amerika". Tímto počinem získala obec nejen na vzhledu, ale obohatil se zeména její kulturní a společenský život. Obec má dva obchody se smíšeným zbožím, za dalšími službami občané dojíždí převážně do Kroměříže.

Když se vesnice v minulosti postupně rozrůstala, stavěly se další rodinné domky nejprve v Hliníku a v Úvoze, na Horním konci a na Husínku, v Lotyšsku, v posledních letech na Záhumení a na volných místech ve středu obce.
Za vesnicí směrem na Popovice po pravé straně vznikla v 50. - 60. letech farma jednotného zemědělského družstva. V rámci restitučních nárkoů byla farma počátkem 90. let rozdělena mezi soukromě hospodařící zemědělce.

Mezi domy č. 13 a 14 stojí hasičská zbrojnice, postavená v roce 1924, která je svým stavebním stylem ozdobou návsi. Za zbrojicí bylo v 70. letech vybudováno výletiště s krytým tanečním kolem, bohatě v minulých letech využívaným. Pro nedořešené majetkové řízení se zde dnes žádné společenské akce nekonají, stejně jako v budově bývalého hostince u Nováků (č.13), který býval v minulosti centrem kulturního dění v obci. Za výletištěm je fotbalové hřiště, které využívá TJ Sokol Zlobice.
Vodní nádrž za hřištěm, sloužící po určitou dobu i jako udržované koupaliště, je v současné době pro velký nedostatek vody po většinu roku prázdná.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 28.12.2004 v 09:10 hodin