Historie obce Ludslavice [ Historie (archivní dokument) ]

O dávné existenci obce můžeme usuzovat z toho, že roku 1275 se olomoucký cúdař (sudí) Vojslav psal "z Luczlawicz". K roku 1376 se dovídáme, že pan Ješek ze Šternberka , pán na mohutném hradě Lukově, ležícím dnes ve zříceninách na lesnatém hřebenu Hostýnských vrchů nedaleko Fryštáku, zapsal své manželce Hýzle dvě vesnice ze svých panství,a to Dražejovice a Ludslavice, které náležely ke šternberským panstvím už v předchozích dobách. Šternberkové v té době drželi i holešovské manství olomouckých biskupů, z nějž čas od času část přecházela na jiné větve rodu.

Tak roku 1576 pan Jindřich Bukovský ze Šternberka odkázal městečko Holešov spolu se šesti vesnicemi, z nichž jednou byly i Ludslavice, svým sestrám Anně a Elišce ze Šternberka , jimiž však šternberské panství skončilo.Od 16. století se psala obec Ruclavice,Rudslavice. V roce 1925 byl ministerským nařízením původní název obnoven. Ludslavice měly staré pečetidlo z roku 1699, na němž je uvnitř nápisu Peczet obecni diediny Rutzlawitz vyobrazen štít a na něm pták poněkud neurčitého vzhledu, zřejmě z čeledi kurovitých. V literatuře byl vždy označován za kohouta , což je vhodné heraldické znamení.

V roce 1995 byl vypracován heraldikem p. Jiřím Loudou návrh znaku a praporu obce , černý kohout s červeným hřebínkem, lalokem a zbrojí.

Parlament České republiky v listopadu 1995 udělil znak a prapor obci , který předal předseda Poslanecké sněmovny starostovi obce p. Ignáci Hubáčkovi.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 27.12.2004 v 13:22 hodin