Historie území CHKO a BR Pálava [ Historie (archivní dokument) ]

Historie území CHKO a BR Pálava

Pavlovské vrchy a jejich okolí leží uprostřed dávné kulturní krajiny, která je nepřetržitě obývána lidmi od konce doby ledové, ale archeologicky je doloženo i osídlení mnohem starší. Jmenujme alespoň figurku Věstonické venuše nebo nálezy tábořišť lovců mamutů na úpatí Děvína u Milovic. Je proto zřejmé, že lidé zde přírodu ovlivňují odedávna, získávali zde obživu a svojí činností vytvořili jedinečnou kulturní krajinu, v níž jsou integrovány lidské artefakty s přírodními a polopřírodními prvky. Zároveň má tato překrásná kulturní krajina také bohatou historii.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Palava.cz
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 21.12.2004 v 10:32 hodin