Mírov [ Město nebo obec ]

Prvně je zmiňován již v r. 1266. Mírovská obec se tvořila postupně, nejprve byl založen hrad s podhradním městečkem, potom v okolí Míroveček, Mírovský grunt a Novosady.

Mírov leží ve střední nadm. výšce 395 m dost odlehle uprostřed kopců a lesů Mírovské vrchoviny, která se táhne západně od silnice z Mohelnice do Zábřeha. Hrad s městysem je z Mohelnice a od východu poměrně dobře dostupný, ale na západní stranu se hned za hradní budouvou sklání náhlý sráz do hluboce zaříznutého údolí říčky Mírovky. Zde se také nachází zbývající domy osady Mírovský grunt a dále na západ pak osady Míroveček.

Nové Sady vznikly na opačné straně Mírova při silnici směrem k Řepové. Bývalé osady splynuly s městečkem a ztratily i statut místních částí Mírova.

Dominantu obce představuje mohutný hradní komplex. Do rozsáhlého předhradí je začleněn kostel sv. Maří Magdalény, raně barokní architektura z poslední třetiny 17. století. Do seznamu památek byla zanesena i sousoší Nejsvětější Trojice a Piety, socha sv. Jana Nepomuckého a několik božích muk. Bývalý hřbitov s pomníkem obětí fašismu z r. 1967 (dílo J. Jílka) je na stráni proti hradu směrem k Řepové.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.obecmirov.cz
Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 49, 19.10.2021 v 20:52 hodin