ŠVIHÁLEK Viktor [ Osobnost ]

Viktor Švihálek - výrazná osobnost vlastivědy na Slavičínsku, zakladatel Vlastivědného kroužku...

Narodil se 14. 12. 1911 v Brně-Králově Poli, odkud se přistěhoval do Slavičína ve svých sedmi letech. Vyučil se stolařem a později pracoval v koželužně firmy Japis ve Slavičíně. Koncem čtyřicátých let začal působit jako poštovní doručovatel na zdejší poště. Zdejší kraj mu přirostl k srdci a zájem o jeho historii jej přivedl k aktivní veřejné činnosti. V roce 1954 vstoupil jako zakládající člen do Vlastivědného kroužku ve Slavičíně a stal se na 19 let jeho předsedou.
Hluboký zájem o archeologii jej přiměl změnit zaměstnání a koncem šedesátých let dojížděl na hrad v Malenovicích, kde pracoval jako restaurátor.
Velkou zásluhu měl předvším na otevření nové expozice muzea ve Slavičíně č. p. 15 v roce 1970. Výrazným způsobem prezentoval historii Slavičínska pro širokou veřejnost na řadě přednášek, v oblastních novinách a ve Slavičínském zpravodaji. Byly to především články tematicky zaměřené na různá povolání a řemesla.
Pan Viktor Švihálek byl spoluautorem publikace "850 let Mladotic". Velmi cenné jsou jeho pečlivě vedené zprávy a nákresy nálezů včetně popisů terénních situací a lokalizace. Dodnes jsou pro muzeum uchovány jeho rukopisné zápisky na různá vlastivědná témata.
Pan Viktor Švihálek zemřel v plné práci ve Slavičíně 1. 3. 1987.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Marie Rumplíková (Informační centrum Slavičín) org. 56, 29.09.2006 v 14:22 hodin