Dům čp. 1 [ Měšťanský dům nebo stavba ]

Patrová budova na půdorysu protáhlého obdélníka obrácené průčelím k silnici. Její fasáda byla nově upravena v období mezi dvěma světovými válkami. Interiéry plochostropé. Úprava schodiště ukazuje, že objekt je původem klasicistní případně už barokní.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 127, 29.11.2004 v 13:42 hodin