Kamenný kříž [ Kříž ]

Je umístěn v parčíku u stadionu mezi silnicemi do Seslávek a k Ráji. Osazen Lípami a kaštany.

Kříž stojí na hranolovém soklu opřeném volutami a zdobeném rokajovou ornamentikou. Sokl korunuje mohutná profilovaná římsa. Na soklu vstyčen kamenný kříž s lidově pojatou figurou Krista přibližně 50 cm vysokou.

Rozhraní 18. a 19. století.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Kříž
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 127, 29.11.2004 v 13:39 hodin