Historie města Hlinsko [ Historie (archivní dokument) ]

Hlinsko je starobylé město v České republice a nachází se na Českomoravské vrchovině při státní silnici spojující Poličku s Havlíčkovým Brodem s návazností na dálnici D1. V současnosti má 11 tisíc obyvatel. Městem vede železniční trať Pardubice - Havlíčkův Brod, která je v provozu od roku 1871. Stanice Hlinsko leží na 37 km od Havlíčkova Brodu v nadmořské výšce 582 m. Město a jeho region je rozhraním dvou chráněných krajiných oblastí Žďárské vrchy a Železné hory. Silniční spojení na Moravu je směrem na Svratku - do centrální oblasti Českomoravské vrchoviny a západně směrem na Trhovou Kamenici.

Hlinsko (dříve Hlinsko v Čechách) vzniklo pod Hradišti, při staré českomoravské obchodní cestě. Připomíná se již roku 1073 za vlády krále Vratislava. Hlinecká tvrz, o které jsou písemné zmínky již v roce 1413, je nejstarší hlineckou stavbou.

Do 19. století sdílelo město osudy pánů z Pardubic a Rychmburka, odtud také městský znak - půlka koně na červeném poli. Hlinsko bylo prohlášeno městem v roce 1834. Od roku 1865 do roku 1919 bylo okresním městem a spadala do něj celá centrální oblast Českomoravské vrchoviny až po Milovy, Herálec a Svratku. Po roce 1919 se stalo Hlinsko součástí chrudimského okresu s vyjímkou let 1949 až 1960, kdy bylo opět okresním městem.

Zdrojem obživy na Hlinecku bylo ve starých dobách především zemědělství a souběžně s ním vznikající řemesla, která byla závislá na přírodních poměrech hlineckého regionu. Postupně se rozvíjelo hrnčířství, tkalcovství, hutnictví - výroba železa, výroba plechového zboží, sklárny a další řemesla potřebná pro život Vysočiny.

Bydlení a život drobných řemeslníků v 18. a 19. století připomíná městská čtvrť Betlém, součást Souboru lidových staveb Vysočina, která je Ministerstvem kultury prohlášena památkovou rezervací lidové architektury.

Od 1. poloviny 19. století se začíná prosazovat průmysl textilní, který byl v Hlinsku hlavním zdrojem obživy celé následující století. Od roku 1902 nastupuje kamenoprůmysl, v roce 1903 kožešnický průmysl, který společně s textilem úspěšně prezentoval město za hranicemi Československé republiky. V roce 1942 vzniká v Hlinsku nové průmyslové odvětví, a to výroba elektrických spotřebičů pro domácnost, zřízená J. Prošvicem, nynější ETA a.s. Hlinsko. Tento podnik je v současné době hlavním zdrojem zaměstnanosti Hlinecka. V roce 1943 zahajuje práci firma NESTLÉ - výrobky z mléka, nyní Mlékárna Hlinsko. Po 160 letech existence se podstatně omezuje textilní výroba, naopak oživuje kožešnický průmysl, vyrábí se ruční utahovací nářadí, nábytkářské firmy dodávají komplexní interiéry pro různé budovy, vyrábějí se zde dřevěné hračky a další.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hlinsko.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 127, 29.11.2004 v 10:23 hodin