Historie ZUŠ Nový Jičín

Hudební školství v Novém Jičíně má dlouholetou tradici a svá specifika. Vzhledem k tomu, že město a okolí bylo osídleno výhradně německým obyvatelstvem, první hudební škola byla založena již v roce 1869 z podnětu Antonína Mischanského. Vyučovalo se zpěvu, hře na housle, klavír a varhany. Žáci školy se každoročně podrobovali veřejným zkouškám.

První česká hudební škola vznikla ve městě v roce 1927 zásluhou Okresního osvětového sboru, který zabezpečoval veškeré kulturní dění české menšiny v Novém Jičíně. Tato hudební škola působila až do roku 1938. K znovuobnovení hudební školy došlo 6. září 1945, kdy byl zahájen první poválečný školní rok a v Novém Jičíně působé bez přestávky až dodnes.

Co se týká budovy školy a výuky v ní: škola se v průběhu času stěhovala čtyřikrát, z toho jedenkrát z důvodu rekonstrukce.

V současné době je sídlo ZUŠ budova v centru města na ulici Derkova.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zusnj.cz
AKTUALIZACE: Svatoslav Válek (Základní umělecká škola Nový Jičín) org. 56, 04.06.2010 v 11:27 hodin