Historie obce Bradlecká Lhota

Bradlecká Lhota byla založena při velkém osídlování Čech kolem roku 1200.
První písemná zmínka o naší obci je z roku 1395. Lhota je zde zmiňována pod názvem Hrnčířská, protože se zde kopalo velké množství hrnčířské hlíny.
O Lhotě Bradlecké se prvně zmiňuje soupis majetku Jiřího z Valdštejna roku 1533.
Ve Lhotě bylo tenkrát 12 usedlostí a 1 mlýn.
V 16. století některé prameny hovoří o Lhotě také jako o Železné či Železnické.
Roku 1624 daroval Albrecht z Valdštejna Bradleckou Lhotu jezuitské koleji v Jičíně.
Naše vesnice tedy patřila k milíčevskému panství, a to až do roku 1841, kdy ji kníže Rohan přikoupil k panství lomnickému.
Přelom 19. a 20. století byl dobou rozkvětu mnoha obcí v okrese. Bradlecká Lhota v tomto směru zvláště vynikala. Bylo to hlavně zásluhou lomnického rodáka, učitele J. J. Fučíka, který působil na zdejší jednotřídce (jeho pamětní deska je také na budově bývalé školy umístěna). Škola zde byla povolena a postavena roku 1886. Lidová knihovna byla založena o rok později. Sbor dobrovolných hasičů byl založen roku 1895 a čítal 40 hasičů. Divadlo se zde hraje od roku 1900.
Vzdělávací a hospodářský spolek "Havlíček" byl založen roku 1906 a Spořitelní a záložní spolek "Kampelička" roku 1910. Tělocvičná jednota "Sokol" byla založena roku 1920. Kromě školy byla v letech 1895-96 zbudována i obecní silnice, roku 1901 kaple sv. Ludmily. Roku 1931 byl na tomto místě postaven betonový most namísto dřevěného. V letech 1958-1962 byl dostavěn kulturní dům s prostory pro místní organizace, roku 1968 koupaliště, roku 1969 antukové hřiště. V 70. letech byla dokončena regulace potoka, silnice a stavba obchodu s hospodou. Pole okolo Lhoty jsou bohatým nalezištěm polodrahokamů, zvláště pak achátů. V potoce lze nalézt krásně zbarvené české granátky.

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 03.11.2004 v 08:03 hodin