Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice, situovaný ve středu obce, byl postaven v novorománském slohu a vysvěcen 8.6.1873. Objekt přišel tehdy na více než 3000 zlatých. Hlavní oltář byl převezen z kostela v Chlumu u Hradce Králové, varhany z kostelíku na statku Dr. J. Palackého. Rokokovému oltáříku dominovalo zobrazení Nejsvětější Trojice.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.belasm.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 02.11.2004 v 15:28 hodin