ZÁKLADNÍ ŠKOLA [ Základní škola ]

Historie školy
Za první písemný doklad o korytňanském školství můžeme považovat údaj děkanské matriky uherskohradišťské z roku 1644 o "podučiteli z Korytné", který zpíval a konal kázání při pohřbech.
Další odkaz obsahuje nivnická farní matrika, podle níž zemřel roku 1659 v Korytné "scholae rector" Jiří Kostelanský, k roku 1672 píše uherskobrodská děkanská matrika, že v Korytné je škola s učitelem. Z uvedeného je zřejmé, že v Korytné byla škola už v první polovině 17. století.
První doklad o školní budově je teprve z roku 1768 . Měla č.1 a byla v něm učebna a v sousedním domě byl učitelův byt.
V roce 1833 si postavili Korytňané novou školní budovu, na tehdejší časy velmi pěknou, s jednou učebnou. Mezitím byla uzákoněna povinná školní docházka, obyvatel přibývalo a během let škola nestačila. Správce školy Josef Stivar dosáhl na obecním zastupitelstvu, že obec postavila v roce 1896 novou budovu na místě starém. Nová školní budova byla jednopatrová se třemi učebnami a s pěkným bytem pro řídícího učitele. Je to nynější školní budova. Stavěl ji Jan Rychman ze Bzence. Výuka začala 7. prosince 1896.

Od 1.4.1898 byla škola rozšířena na dvojtřídní, od 1.9.1907 na trojtřídní, od 15.9.1913 byla povolena další třída (paralelka).
Dnem 1.9.1920 se stala čtyřtřídní školou. Žáků tehdy bylo 185 (86 chlapců a 99 děvčat).
V roce 1925 byla z bytu řídícího učitele zřízena čtvrtá učebna, v roce 1930 byla povolena další pobočka, později se stala pětitřídní. Žáci 6.- 9.ročníku chodili do základní devítileté školy v Nivnici.
Od 1.9.1975 byl pátý ročník přiřazen k ZŠ v Nivnici. Od této doby byla škola organizována jako čtyřtřídní, trojtřídní a dvojtřídní, podle počtu žáků v jednotlivých ročnících.

Budova základní školy byla v průběhu let neustále upravována a modernizována.
V roce 1965 byla započata generální oprava školní budovy. Byla provedena výměna stropů a střechy. Rekonstrukce byla dokončena v roce 1967 za významné pomoci rodičů a všech občanů. V roce 1973 byla dokončena kotelna k ústřednímu topení na tuhá paliva a od té doby byla budova vytápěna ústředním topením.
V období letních prázdnin 1976 byla provedena výměna oken, venkovní fasády, vnitřní úpravy chodeb a v průběhu roku 1977 byly prováděny opravy sociálního zařízení.
V roce 1981 byla zahájena přístavba šatny a kabinetu. Rodiče se podíleli na všech odborných i brigádnických pracích. Práce byly dokončeny koncem roku 1982 a místnosti byly vybaveny potřebným nábytkem.
V dalších letech byly prováděny další úpravy uvnitř budovy (obklady chodeb,šatny, atd). Náročnou akcí byla plynofikace školy. Pod dohledem Obecního úřadu byly provedeny úpravy kotelny na plynové topení a 1.11.1991 jsme začali topit plynem.
Dne 3.6.1998 byla zahájena stavba dílny a skladu u základní školy. Stavba byla během měsíce dokončena. Provedla ji soukromá firma Ludvík Stojaspal z D.Němčí. Ostatní práce provedli svépomocí rodiče a další občané. Hodnota díla činila cca 0,5 mil. Kč.

V jubilejním školním roce 1995 - 1996, kdy jsem slavili 100 let od položení základního kamene dnešní školní budovy, škola byla organizována jako trojtřídní se samostaným prvním ročníkem (17 dětí). Druhý ročník ( 7 dětí) , čtvrtý ročník (7 dětí) byly spojeny. Třetí ročník s počtem dětí 11 byl samostatný.

Oficiální oslavy se konaly 25.5.1996 za účasti pozvaných hostů. Velmi vřele byl přijat bývalými žáky stařičký učitel Jindřich Gotz.

Starosta obce přijal dne 18.5.1996 bývalé žáky ročníku 1936 a 25.5.1996 ročník 1946.
Kulturní program připravili děti z MŠ, ZŠ, soubor Korytňánek, dechová hudba Korytňanka a soubor Olšava.Zájmová činnost na škole

Dyslektický kroužek Mgr. Jarmila Málková
Sportovní kroužek Jaroslava Málková
Školní knihovna Blanka Blahová
Výuka hry na zobcovou flétnu manželé Uhrovi
Výuka plavání Mgr.Michal Sláma

Vedení ZŠ organizuje pro své žáky spoustu zajímavých akcí:

- kulturních (návštěva loutkového divadla , divadla v Uh.Brodě, ve Zlíně, návštěva Muzea J.A.Komenského v Uh.Brodě, ...)

- společenských (Vánoční besídka, Mikulášská nadílka, dětský karneval, velikonoční zvyky, stavění máje, besídka ke Dni matek, ...)

- sportovních (drakiáda, sportovní odpoledne Hry bez hranic, sportovní odpoledne ke Dni dětí, jízda zručnosti na kole, táborák s noclehem, ..)

- veřejně-prospěšných a vzdělávacích (sběr fazolových lusků, sběr kaštanů, sběr starého papíru, besedy a přednášky, exkurze do firem a závodů, úklid okolí památníku, úklid školní zahrady..)

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: Tomáš Kuča org. 56, 22.10.2004 v 16:58 hodin