Knihovna [ Knihovna ]

Místní knihovna v Nivnici se nachází uprostřed obce ve dvorním traktu nadačního domu Vychovatelské knihovny Jana Amose Komenského.

Vychovatelskou knihovnu JAK založil v roce 1928 nivnický rodák Msgre Dr. Josef Kachník svým nadačním darem 30.000,- Kčs. Mimořádně se tak zasloužil o propagaci díla našeho velikána a rodáka Jana Amose Komenského. Místní knihovna byla přestěhována do dvorní přístavby v roce 1992 při příležitosti 400. výročí narození J. A. Komenského, kdy naši obec poctil svojí návštěvou prezident republiky Václav Havel.

Místní knihovna má k dispozici cca 13.000 svazků, z toho 9.500 sv. literatury pro dospělé, 4.000 sv. dětské literatury, 18 druhů docházejících periodik. Knižní tituly, které nemá knihovna ve svém fondu může zajistit svým čtenářům prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Pro veřejnost je přístupný počítač připojený na Internet spolu s tiskárnou. Návštěvníci mají možnost vyhledávat v databázi autobusového a vlakového jízdního řádu.

Půjčovní doba
Pondělí 13:00 - 18:00
Úterý 13:00 - 16:00
Čtvrtek 10:00 - 12:00
12:30 - 18:00
Pátek 13:00 - 18:00Čtenářské poplatky:
děti, studenti, důchodci 20,- Kč/rok
dospělí 40,- Kč/rok
přístup na Internet 20,- Kč/hod


Kontakt:
knihovnice: Justina Bradáčová
tel.: 572 693 147
e-mail: mk_nivnice@sendme.cz

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Knihovna
AKTUALIZACE: Tomáš Kuča org. 56, 21.10.2004 v 14:24 hodin