Tvrz Velichov [ Tvrz ]

Poprvé se tvrz Velichov připomíná roku 1528 a není známo, jestli zde stála již ve 14. či 15. století. Její původní podoba z této doby není známa. Po roce 1578, kdy se stal Velichov samostatným statkem, byla pravděpodobně renesančně přestavěna. Roku 1621 ji sice císařská vojska vypálila, avšak do roku 1651 byla znovu obnovena. Z toho roku pochází nejen poslední zmínka o tvrzi, ale také její popis. Byla to čtverhranná stavba s kulatými baštami v rozích, obehnaná vodním příkopem a valem a opatřená padacím mostem. Uvnitř byly čtyři obyvatelné pokoje.

Okolnosti zániku tvrze nejsou známé. Od počátku 18. století až do roku 1747 však majitelé zdejšího statku ve Velichově nesídlili, a je proto pravděpodobné, že zřejmě neobývaná a neudržovaná tvrz zanikla nejpozději do roku 1747 v souvislosti s výstavbou nového zámeckého sídla.

Tvrz stála na pravém břehu řeky Ohře na východním okraji obce. Jediným jejím pozůstatkem je kruhové tvrziště s valem a příkopem.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Tvrz
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 25.10.2004 v 22:05 hodin