Hřensko - Pravčická brána - Mezní Louka ....... [ Turistická trasa ]

Hřensko - Pravčická brána - Mezní Louka - Mezná - Tichá soutěska - Hřensko (20 km)

Cesta po hlavních turistických atrakcích Českého Švýcarska.

Trasa je součástí naučné stezky Okolím Hřenska, jejíž informační tabule dokonale provedou návštěvníky po trase.
Z Hřenska vystoupáme okolo místa zvaného Tři prameny až k odbočce k tzv. Jeskyni českých bratří, údajného útočiště evangelíků, kteří odsud mířili v pobělohorské době do exilu. Odtud se vydáme k Pravčické bráně, která je se svými rozměry (výška klenby 16 m a šířka téměř 27 m, šíře oblouku 7-8 m) největší pískovcovou skalní bránou v Evropě a zároveň nejnavštěvovanějším místem Českého Švýcarska.
Z Pravčické brány projdeme tzv. Gabrielinou stezkou k Mezní Louce, odkud sestoupáme k soutěskám říčky Kamenice.
Na pramici se Tichou soutěskou, která patří k nejcennějším a nejzajímavějším částem Českého Švýcarska, dostaneme zpět do Hřenska.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 01.10.2004 v 11:35 hodin