Přírodní památka Kytlice

Přírodní památka (1,1 ha) - louky na jižním okraji obce Kytlice, 4,5 km severně od Nového Boru. Významné chráněné naleziště šafránu jarního, vysazeného zde pravděpodobně na zač. 20. století, od té doby se jeho populace spontánně rozšířila na sousední pozemky a dnes čítá kolem 1 300 jedinců.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 29.09.2004 v 10:50 hodin