Školní naučná stezka Bořeň [ Naučná stezka ]

Začátek: Lázeňský areál v Bílině
Konec: Bořeň
Délka: 3,5 km
Počet zastávek: 12
Zaměření: botanika, zoologie, ekologie, geologie
Typ stezky: pro pěší
Náročnost: středně těžký terén
Čas pro prohlídku: 1,5 hodiny
Značení: značky, informační tabule
Doba návštěvy: nevhodné při sněhu a náledí
Mapa: České středohoří
Poznámky: stezku vybudovali studenti gymnázia v Bílině pod vedením prof. Kučery
Stav stezky: částečně poškozena

Školní naučná stezka BOŘEŇ byla vybudována v roce 1996 kolektivem studentů bílinského gymnázia pod vedením profesora Kučery za finanční podpory MěÚ Bílina a sponzorů.

Projekt naučné stezky sleduje čtyři základní cíle:

1. Přiblížit dominantu města - vrch Bořeň a jeho okolí žákům a studentům škol, obyvatelům města či projíždějícím turistům.

2. Aplikovat teoretické znalosti získané ve škole přímo v terénu a umožnit tak studentům poznat své město a jeho okolí moderními vyučovacími metodami - samostudiem v přírodě, přímým pozorováním krajiny atd.

3. Prohloubit vztahy student - město, škola - město a tím napomoci lepšímu začlenění naší školy do života obce a rovněž zatraktivnit město ve vztahu ke svým občanům a okolním obcím.

4. Seznamovat studenty a žáky škol, ale i širší veřejnost s principy ochrany životního prostředí a s pravidly chování v přírodě a zvláště pak v chráněném území.

Školní naučná stezka Bořeň je dlouhá 3,5 km s převýšením 340 m a je na ní zabudováno celkem 12 informačních tabulí, z toho 7 v Národní přírodní rezervaci Bořeň. Začátek školní naučné stezky Bořeň je v lázeňském areálu asi 15 minut chůze od budovy našeho gymnázia. Stezka vede po pravém břehu řeky Bíliny až na vrchol Bořně. Trasa kopíruje zelenou turistickou značku, což zaručuje její průchodnost a bezpečnost. Povolení k jejímu vybudování vydal Městský úřad v Bílině, Agentura ochrany krajiny a přírody ČR v Ústí nad Labem a Stavební úřad v Bílině.

Školní naučná stezka se tak stala učebnou v přírodě, využitelnou všemi studenty a profesory naší školy. Předpokládáme, že bude rovněž využívána ostatními školami nejen z Bíliny, ale i z okolních obcí. Nápadů, jak stezku využít, se vzhledem k rozmanitosti námětů tabulí nabízí mnoho.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezka.cz
Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 22.09.2004 v 08:44 hodin