ŠVRČINA Milan [ Osobnost ]

ŠVRČINA Milán, n. 27.8.1927 v Brně, z. náhle 4.9.1981 cestou do Francovy Lhoty. Učitel, primáš, cimbalista a hudebné folklorista. V letech 1953 - 1963 působil jako učitel ve Slavičíně, kde založil a vedl soubor Slavíček. S cimbálovými muzikami i se svou vlastní účinkoval v rozhlase, na národopisných slavnostech i v cizině. V ZŠ Slavičín odhalena pamětní deska (2001).

V letošním roce uplyne 75 let od narození Milana ŠVRČINY, primáše lidových muzik, cimbalisty, tvůrce mnoha folklorních programů, objevitele starých písní, tanců a zvykosloví a zakladatele národopisných souborů na Valašskokloboucku, Slavičínsku, Luhačovickém Zálesí i na Slovensku (v Púchově). Byl výborným pedagogem, rozuměl dětem i dospělým. S velkou láskou k lidem a k milovanému kraji uváděl v život prastaré lidové tance, zvyky a tradice, aby tento poklad nezahynul, neupadl v zapomnění. Z jeho folklorní činnosti čerpá dodnes řada národopisných souborů a hodně jeho bývalých žáků a "odchovanců" se stále k folkloru vrací, ba někteří podle jeho příkladu kráčejí v jeho stopách. O jeho vztahu k národopisu, zejména Valašskému, hovoří za vše zápis ve školní kronice ZŠ Štítná nad Vláří, kde učil v letech 1951 - 1953, a kde též založil národopisný soubor:
" ...Chování a vystupování více méně národopisného. Představte si ho, jak sedával za katedrou v bruncleku a bílých papučích."
Milán Švrčina se narodil 27. srpna 1927 v Brně a o jeho krátkém a bohatém životě je možno více se dozvědět v obsáhlém článku Emilie Malíkové "Vzpomínka na Milana Švrčinu", uveřejněném ve Vlastivědném časopise Vlastivědné kapitoly z Valašskoklobucka, č.1/2001, roč.II., a v publikaci "Milan Švrčina" od stejnojmenné autorky, vydané v r.1989.
"Na ty moje husle pozor vy mě dajte,
ty moje pěsničky v lásce zachovajte."
(z básně Anny Poláškové "Milanu Švrčinovi")

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 17.09.2004 v 14:02 hodin