CHYTIL Václav [ Osobnost ]

CHYTIL Václav, n. 3.11.1907 Lukově, z. 15.9.1980 v Praze. Národohospodář, tvůrce ústavy, profesor na Masarykově univerzitě v Brně a na Karlově univerzitě v Praze, žák prof. Engliše, politický vězeň
v době totalitního režimu. Od r. 1913 až do r. 1929 žil se svou rodinou ve Slavičíně, kde otec působil jako poštmistr. V r.2001 in memoriam mu byl propůjčen řád TGM , naše nejvyšší vyznamenání, za zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv. Toto státní vyznamenání převzala za svého zesnulého manžela devadesátiletá paní Dr. Zdeňka Chytilová.
Profesor Masarykovy univerzity v Brně a Karlovy univerzity v Praze Václav Chytil prožil dětství ve Slavičíně. Jako syn slavičínského poštmistra vychodil zdejší obecnou školu a absolvoval uherskobrodské gymnázium.
V letech 1932 -1933 studoval v Bernu politickou ekonomii. Byl vynikajícím žákem a pravou rukou národohospodáře profesora Karla Engliše, své vynikající schopnosti uplatňoval v oborech národohospodářské politiky, hospodářské statistiky a politické ekonomie. Po roce 1945 se stal členem Zemského národního výboru a o rok později poslancem Národního shromáždění. Po únorovém puči odmítl Gottwaldovu nabídku stát se ministrem financí a vzdal se mandátu v poslanecké sněmovně. Následně byl odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu 12 let. Po vyhlášení amnestie a 9 letech strávených v nápravných táborech pracoval jako dělník, později jako právní pracovník. Teprve v roce 1968 byl plně rehabilitován a jmenován řádným profesorem práv na Karlově univerzitě v Praze, poté se stal členem České národní rady a členem Sněmovny národů. Příchod sovětských vojsk v roce 1968 a nastalá politická situace jej přiměly v roce 1969, podobně jako v roce 1948, vzdát poslaneckého mandátu a odstoupit, načež byl proti své vůli dán do penze.
Za všech možných okolností se profesor Václav Chytil věnoval psaní a literárně- vědecké práci.
Ve vězení využil svých poznatků z oboru teorie a umění a zpracoval na propašovaných papírcích velmi zajímavé dílo z tohoto oboru. Zanechal po sobě mnoho nevydaných, velmi cenných rukopisů, k nimž patří i jeho vzpomínky na dětství a mládí ve Slavičíně. Tyto paměti, stejně jako jiné osobní materiály, předané jeho manželkou našemu občanu, pamětníkovi Janu Pivečkovi, se připravují ještě v letošním roce k oficiálnímu zpracování a vydání. Na zeď domu čp. 121 Mezi Šenky ve Slavičíně bude umístěna pamětní deska osobnosti JUDr. Václava Chytila.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.lukov.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 10.03.2010 v 10:23 hodin