Přírodní rezervace Neratovské louky

Přírodní rezervace Neratovské louky

Nachází se v katastrálním území Neratov v okrese Rychnov nad Kněžnou. Posláním rezervace je ochrana podmáčené louky v nivě meandrujícího toku Divoké Orlice s výskytem společenstev ohrožených druhů rostlin a živočichů.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.schko.ten.cz
Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 16.09.2004 v 19:33 hodin