Vycházkové trasy do okolí města Slavičína [ Turistická trasa ]

VYCHÁZKOVÉ TRASY DO OKOLÍ MĚSTA SLAVIČÍNA

Po modré turistické značce Slavičín - Hložecká kaple

Značka vychází od autobusové zastávky Radnice ve Slavičíně na ulici Osvobození, z ulice Osvobození odbočuje na křižovatce na ulici K. Vystrčila, směr Val. Klobouky. Po levé straně zde míjí čtvrt Vlára Na vrcholu kopce značka odbočuje ze silnice vpravo k lesíku a dále pak polní cestou mírným klesáním do místní části Slavičín - Divnice. U kamenného kříže, v místě u železničního nadjezdu, odbočuje vlevo na silnici a souběžně s ní prochází Divnicemi. Napravo, v malé vzdálenosti od železničního nadjezdu míjí sochu sv. Jana Nepomuckého a dále pak náves s kaplí Panny Marie Královny míru, vedle níž stojí sousoší Mariánského sloupu, sv. Tekly a sv. Floriána. Na konci obce odbočuje od silnice vpravo stoupáním na hřeben a odsud pak dolů do místní části Slavičín - Bohuslavice nad Vláří. V obci pokračuje po pravé straně řeky Vláry, kterou přechází mostem na konci obce. .Dále vede podél železniční tratě do Popova, části obce Štítná - Popov. Prochází obcí, vedle kaple sv. Petra a Pavla, stáčí se vlevo a stoupá k lesu až k samotě Měřička a dále na hřeben masívu předhůří Hložeckých Bílých Karpat s vrcholy Vysoká (642 m) a Jeleňovská (664 m). Modrá turistická značka končí u Hložecké kaple, kde prochází červená turistická značka. Touto je možno se vydat vpravo na Jeleňovskou , Valašských Klobouk a na Královec.

Po zelené turistické značce Slavičín - Haluzice-rozcestí

Značka vychází od autobusové zastávky Radnice ve Slavičíně, prochází zámeckým parkem vedle přírodního amfiteátru a volejbalových kurtů, podél břehu Lipovského potoka. Lipovský potok značka přechází po mostku u východu z parku a pokračuje krátce vedle fotbalového stadionu a pod budovou Základní školy Slavičín-Vlára směřuje k rybníkům Slavík 1 a Slavík 2, okolo kterých obchází v místech s místním názvem Špacíry. Za rybníky pokračuje lesem Starý háj, z kterého vychází až nad obcí Lipová a po jejím okraji směřuje na křižovatku nedaleko obce Haluzice. Zde zelená turistická značka končí na rozcestníku s červenou turistickou značkou.

Po zelené turistické značce Slavičín - Na Koncích

Značka vychází od autobusové zastávky ve Slavičíně, po lávce překračuje Říku a pokračuje po směru jejího toku Mladotickým nábřežím až do místní části Slavičín - Hrádek. V Hrádku odbočuje od Říky vpravo na mostě a podél silnice směřuje na křižovatku u Hostince U Zemánků. Zde odbočuje vpravo a opět podél silnice, směr Pitín pokračuje až na křižovatku, nedaleko budovy školy, kde se odklání vlevo a ulicí Ke Snožku za mírného stoupání prochází železničním podchodem a dosahuje hřebene návrší nad Hrádkem. Po překročení hřebene míjí po levé straně obec Rokytnici, prochází vedle nádrže s pitnou vodou u obce Šanov a dosahuje hlavního hřebene Bílých Karpat, kde v místě Na Koncích končí na trase červené turistické značky. Touto se lze vydat vlevo k Vlárskému průsmyku nebo vpravo k Mikulčinu vrchu.

Po žluté turistické značce Slavičín - Bojkovice

Od autobusové zastávky Radnice značka přechází lávku přes Říku a odsud jde přes Horní náměstí, čtvrtí Šabatec, ulicí Staroměstskou a Žižkovskou, až na návrší . odkud je pěkný pohled nejen na samotné město, ale také na okolní panoráma s Vizovickými vrchy a Bílými Karpaty. Dále pokračuje lesem. zvaným Jamné, kde na křižovatce lesních cest odbočuje vlevo. Lesní cesta vyúsťuje u samoty Kolelač na státní silnici , kde se značka odklání vpravo a dále směřuje k železničnímu nadjezdu. Odsud odbočuje vpravo a pokračuje podél železniční trati k nádraží Pitín a zde se odkloní přes louku a směrem k bývalému závodu Zeveta Bojkovice. Do Bojkovic se dostává podél potoka Kolelač, vedle budovy pošty , k rozcestníku u radnice , kde značka na rozcestníku u radnice končí.

Po žluté turistické značce Slavičín - rozcestník nad Nevšovou

Od radnice jde značka přes náměstí Mezi Šenky, do čtvrti Lukšín, ulicí K Parku, od ní odbočuje vlevo lesním chodníkem vedle Pivečkova lesoparku, nad ním pokračuje opět po okraji silnice až do místní části Slavičín-Nevšová. Zde od místního hostince směřuje k budově bývalé školy a nahoru k rozcestníku nad Nevšovou, kde žlutá značka končí a střetává se zde s červenou turistickou značkou. Po ní je možno se dostat do Luhačovic přes obec Petrůvku.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 15.09.2004 v 15:09 hodin