První písemné zmínky o Slavičínsku [ Historie (archivní dokument) ]

PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O SLAVIČÍNSKU

1025 - V tomto roce je zde již velmi nejistá domněnka, že první písemná zmínka o Slavičíně je z 11. století. O původě jména Slavičín jsou různé dohady. Tak třeba první domněnka je, že tento název vznikl z tho, že zde bylo hodně slavíků. Další je známá pověst o vyléčení slepé vladyčky "slavný čin” a další domněnka je odvozena od tzv. "slavničina dvoru”, jehož majitelka byla vdova z rodu Slavníkovců.

1141 - První písemná zmínka o zdejším kraji je nalistině, kterou olomoucký biskup Jindřich Zdík nechal napsat při příležitosti vysvěcení kostela sv. Václava v Olomouci.

1250 - V této době vznikla listina, která dokládá zpoplatnění obcí, tady i Slavičína, velehradskému klášteru.

1256 - Kolonizace JV Moravy, ale nájezd Tatarů a Kumánů má za následek pustošení a téměř pustý Slavičín. 2. června 1256 byl dle darovací listiny Bruna ze Schauenburku Slavičín - městečko s právem tržním, celním a hrdelním, věnován v léno Helembertovi de Turri.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Marie Rumplíková (Informační centrum Slavičín) org. 56, 23.09.2004 v 17:02 hodin