Historie Pece pod Sněžkou [ Historie (archivní dokument) ]

Současný název a uspořádání města má poměrně bohatou historii. Městem byla do té doby středisková obec Pec pod Sněžkou jmenována 1.1.1987. V současné době se obec skládá ze dvou místních částí - Pece pod Sněžkou a Velké Úpy. Velká Úpa se ještě člení na Velkou Úpu I a Velkou Úpu II (hranicí je tok Úpy), na katastrálních mapách je tak naše obec rozdělena na tři katastrální území (Pec pod Sněžkou, Velká Úpa I a Velká Úpa II).

Současné území obce bylo osídlováno patrně již od 15. století horníky a prospektory, kteří sem proti proudu Úpy pronikali z nižších a již déle osídlených oblastí. Velká Úpa byla patrně nejdříve osídlenou částí obce, samotná Pec byla osídlena o něco málo později. Z roku 1534 se dochovaly zprávy o hornické činnosti a o tavení železné, arsenové a měděné rudy. V roce 1771, kdy bylo zavedeno první číslování domů, byla stanovena jedna číselná řada, celá obec byla tehdy jednotným celkem s názvem Aupa (Úpa), později GroßAupa (Velká Úpa). V předminulém, tj. 19. století, přesně v roce 1841 se obec Velká Úpa rozdělila na tři díly, které se v roce 1871 transformovaly do tří samostatných obcí. Od tohoto roku až do konce II. světové války existovaly na současném území obce Pece pod Sněžkou samostatné obce hned tři - GroßAupa I (Velká Úpa I), GroßAupa II (Velká Úpa II) a GroßAupa III (Petzer, Pecr, Pec, Pec pod Sněžkou). Až do roku 1945 bylo tedy stávající k.ú. Pec pod Sněžkou samostatnou obcí s názvem odvozeným od svých sousedů - "třetí díl Velké Úpy”, tj. GroßAupa III. Německé pojmenování Pezter, které bylo za první republiky počeštěné na Pecr, je co do svého původu trochu spornou a do dnešní doby nevyjasněnou záležitostí. Patrně má hodně společného s pecemi na tavení rud, které se na tehdejším území obce nacházely a byly provozovány. Další verze, jak název Pezter vznikl jsou nejméně dvě, jejich objasňování by ovšem bylo na delší rozpravu. Poprvé bylo jméno Pezter (tehdy ve formě Petzergrund - Pecký důl) zaznamenáno v hornických listinách z roku 1731, které tehdy částečně psali Češi pracující při tavbách rud pro Bertholda Viléma Valdštejna. Český název pec (Pec) byl pouze poněmčen na Petzer.

Pec se po první světové válce stala vyhledávaným turistickým střediskem se a původní hornická osada se postupně přeměnila na vyhlášené centrum cestovního ruchu. Zásadní význam pro další rozvoj města měla výstavba dvou úseků lanové dráhy Pec - Růžová hora - Sněžka realizovaná v letech 1948-50 a následné vybudování systému lyžařských vleků a sjezdových tratí.

Přívlastkem "pod Sněžkou” byl název obce Pec opatřen v roce 1948 z důvodu odlišení od tehdy stejnojmenné obce na Šumavě (v současné době Nová Pec, okr. Prachatice). Krátce předtím měla obec název Pec v Krkonoších.

Ke znovuspojení obcí Velká Úpa (její jednotlivé části, tzn. Velká Úpa I a Velká Úpa II se jako do té doby dvě samostatné obce sloučily v roce 1945) a Pec pod Sněžkou došlo v roce 1960.

V letech 1990 a 1992 proběhla neúspěšně dvě místní referenda za osamostatnění Velké Úpy.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mestopec.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 31.08.2004 v 13:53 hodin