Zvonice [ Zvonice, zvonička nebo zvonkohra ]

Masívní hranolová renesanční stavba vybudovaná z lomového kamene (opuky z místních lomů) v roce 1594 Italem Simonem de Paret je součástí areálu kostela P. Marie a zároveň jednou z hlavních dominant města v dálkových pohledech. Součástí stavby jsou zvony sv. Ondřej z roku 1510 a sv. Václav z roku 1545.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.opocno.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 30.08.2004 v 15:11 hodin