Historie obce Bohuslavice

Obec Bohuslavice je poprvé písemně zmiňována v roce 1361 jako majetek Mutiny z Dobrušky. Později získaly Bohuslavice majitelé sousedních Černčic, kde se poprvé připomínají v roce 1409 za Vítka z Černčic. Později se Bohuslavice spolu s Černčicemi staly součástí novoměstského panství a toto spojení trvalo celé feudální období. Novoměstské panství vzniklo roku 1050 za Jana Černčického z Kácova, kdy bylo založeno Nové Město nad Metují.

Bohuslavice leží v zemědělsky intenzivně obdělávané krajině a svým půdorysným založením jsou typem vesnice lánové. Obcí protéká od severu k jihu potok, který byl v minulosti obklopen zaplavovaným nezastavěným prostorem, ve kterém poději vznikla řada rybníků. Obcí prochází tři silnice druhé třídy a centrum obce tvoří území okolo křižovatky těchto silnic. V této části obce je většina vybavenosti obce, kostel sv. Mikuláše, obecní úřad, pošta, základní a mateřská škola, zdravotní středisko a hostinec. Mimo to jsou v obci dva obchody, kadeřnictví, knihovna, hřiště a tělocvična. Na západní straně se obce dotýká železniční trať.

Většinu zastavěného území obce tvoří venkovská obytná zástavba. Jedná se o selská stavení s hospodářským zázemím, venkovské chalupy i novodobou zástavbu z poválečného období. V obci je rozmístěno pět areálů zemědělské výroby a několik drobných výrobních provozoven.

Obec má po poslední sčítání 948 obyvatel, z toho 469 mužů a 479 žen. 40% obyvatel tvoří katolíci, 20% evangelíci, 8% ostatní vyznání a 32% občanů je bez vyznání. Z celkových 373 domů v obci je trvale obydleno 270. Celková výměra zemědělské půdy v katastru je 1411 ha.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bohuslavice.com
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.08.2004 v 14:52 hodin