Zvonička

Kdy byl postaven obecní zvonek, se neví, ale na zvonečku byl letopočet "Léta Páně 1803".

Při kamenných "Božích mukách", které byly postaveny v roce 1860, stávala též dřevěná zvonice a to vysoký dubový na hoře rozsochatý sloup, na němž byla připevněna stříška. Ve jmenovaných rozsochách pak zavěšen byl zvonek. Takto upravená zvonička stála zde také od roku 1860, ale časem chátrala, až hrozila spadnutím, proto bylo přikročeno ke stavbě nové v roce 1929. Stavbu zvoničky uspíšili majetníci pozemků, kteří se zřekli ve prospěch stavby "honebního" a obec pak doplatila zbytek. Náklad obce činil 4049 Kč 45 hal.

Během II. světové války v roce 1942 mezi nařízeními, které chodili jedno za druhým, bylo také jedno, kde se nařizovalo sbírání kovu a zabírání zvonů k válečným účelům, proto i náš obecní zvonek, který přes 100 let vyzváněl našim otcům a matkám na poslední cestu na Libčanský hřbitov - dozvonil!

Dne 29.března o 3 hodině odpoledne byl sundán dolů, aby byl odvezen a roztaven a tak aby přispěl prý "k vítězství německých zbraní" - jak se bláhovci utišovali!

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.urbanice.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.08.2004 v 09:14 hodin