Barokní most [ Most nebo viadukt ]

Most na silnici od Žďáru nad Sázavou byl postaven za opata Bernarda Henneta.
Most stojí v blízkosti poutního kostela na Zelené hoře, je 40 m dlouhý a vede přes řeku Sázavu. Má tři velmi ploché oblouky o rozpětí 8 metrů.
Chronogramy na osmi sochách světců určují dobu vzniku. Na sedmi vychází letopočet 1761 a na jedné (sv. Metoděj) 1766. Není znám autor těchto plastik. Na jedné straně mostu jsou sochy sv. Benedikta, sv. Mikuláše, sv. Jana a sv. Cyrila, na druhé pak sv. Bernarda, sv. Vojtěcha, sv. Pavla a sv. Metoděje.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zdarns.cz
Typ záznamu: Most nebo viadukt
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 17.03.2005 v 13:56 hodin