Vesnická památková zóna Lensedly

Rozhodnutí id.č: 1995249
Rok 1995
Název rozhodnutí: Vyhláška MK č. 249/1995 Sb. ze dne 22.9.1995 o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny.

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: uživatel č. 767 org. 2, 26.08.2004 v 09:53 hodin