Obecní zvonice [ Zvonice, zvonička nebo zvonkohra ]

Zvonice se dnes stala významným doplňkem celkového obrazu vesnice.
Za starých dob v obci zvonička nebývala.
Z počátku mívala obec zvonek zavěšený někde na stromě uprostřed obce. Zděná zvonice byla vystavěna až koncem 18. století. Jakmile byl pořízen zvon a přidělen zvoník, kromě původních povinností tj. ohlašování požárů a jiných katastrof, měl povinnosti na způsob města.
Denně se vyzvánělo ráno, poledne a večer klekání. V pátek pak ve tři hodiny odpoledne se vyzvánělo k modlitbě. Zvukem zvonu se také zaháněly temné mraky.
Zvonu se dále používalo a podnes používá k vyzvánění umíráčku každému místnímu občanu, kterého doprovází na poslední cestě.
Dá se říci, že tato zvonička zastupuje na vesnici kostelní věž.
Do roku 1913 měla zvonička střechu pokrytou šindelem. Téhož roku byla provedena rekonstrukce střechy a vazby. Střecha byla po opravě pokryta pozinkovaným plechem. V letech 1979-80 se opět prováděla celková oprava zvoničky.
Původní dveře byly zazděny a byly vybourány nové směrem od silnice.
Celá zvonice byla nově zomítána a na střechu byl dán nový pozinkovaný plech.
V některých dobách zvonice přišla o svůj zvon.
Poprvé se tomu stalo za první světové války v roce 1917, kdy byl odebrán pro vojenské účely. V roce 1920 byl pořízen zvon nový v ceně 3.600,- Kč a pokřtěn na jméno " Anna ".
Odebraný zvon byl obci po válce vrácen, protože byl malý, ale poněvadž byl puklý, nebyl použitelný.
V roce 1942 v období druhé světové války byl zvon obci znovu odebrán k válečným účelům, ale tentokrát okupační německou armádou.
Po válce roku 1946 byl zásluhou občanů obce pořízen nový zvon. Za mrazivého počasí byl opět posvěcen svaté Anně. Zvon nese tento nápis : Ulil R. Manoušek a spol. v Brně 1946.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 25.08.2004 v 13:36 hodin