Horní Studénky [ Město nebo obec ]

Tato typická vesnice kopcovitého Štítecka odvozuje své jméno od studní, možná i studánky. Označení Horní ji spíše úředně odlišuje od níže položených Dolních Studének u Šumperka; dříve bylo používáno také označení Studenky, Studynky i Studinky. Obec byla v roce 1985 sloučena se Štíty, avšak již v roce 1990 se opět osamostatnila. Pečetním znamením byla radlice provázená čtyřmi hvězdičkami.
Vesnice je rozmístěna v údolí a na stráních vysoko položené úžlabiny (od 460 po 590 m), uprostřed kopcovitého terénu Zábřežské vrchoviny mezi údolím horního toku Moravy a Březné. Osu vesnice (střední nadmořská výška 515 m) tvoří silnice ze Štítů do Klášterce a dále k Šumperku - a zejména pak od ní odbočující silniční spoj na jih směrem k Zábřehu. Katastr má rozlohu 723 hektary.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME

Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 49, 23.09.2021 v 11:26 hodin