Zvonice [ Zvonice, zvonička nebo zvonkohra ]

Od kostela na jihozápad stojí stará zvonice, která je do prvního patra stavěná z kamene a zbytek je dřevěný. Nalezneme zde velmi zajímavou konstrukci stolice na zvony (XVII. století) pobitou kolem prkny. Na zvonici byly tři zvony. Nejstarší byl označen letopočtem 1484.
Dnes má zvonice zvony dva. O původním určení zvonice by mohly poskytnout poučení jen pečlivé vykopávky. Pověst vypráví, že zde byla velká budova, snad klášter.
Kdyby se zde provedl systematický archeologický průzkum, ledacos by prozradil nejen o minulosti Vyskytné, ale pravděpodobně i o osídlení českých zemí vůbec. Žel vše, co se v těchto místech při různých úpravách nalezlo, bylo sice zaznamenáno ve starých kronikách, ale nálezy samy se časem poztrácely.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.vyskytna.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 20.08.2004 v 10:23 hodin