Zvonice [ Zvonice, zvonička nebo zvonkohra ]

Zděná zvonice byla postavena roku 1603 rytířem Václavem Ottou z Losu a na Těchobuzi. Je z kamen, renesanční, čtvercové půdorysu o straně 4,8 m, rohy má zaobleny. V přízemí je klenutá místnost, která sloužila jako panské a obecní vězení. Věž má dvě poschodí. Do prvního vedou úzké točité zděné schody, do druhého široké jednoramenné schodiště. V druhém poschodí jsou zvony. Stavba je ukončena širokou vyloženou římsou, jehlancová střecha byla dříve kryta šindelem, v současné době zvonici kryje měděný plech.

V druhém poschodí jsou zvony. Menší zvon je 60cm široký a 50cm vysoký. Kolem koruny a na okraji pláště je pásová akantová ozdoba. Uprostřed reliéf sv. Antonína Paduánského a sv. Floriána. Na plášti je latinský nápis: "Ulit L. P. 1499 znovu přelit roku 1769 ke cti sv. Donáta a Antonína Paduánského ad Jana Jiřího Kühnera".

Druhý zvon je široký 73cm a vysoký 65cm. Nese na plášti reliéf Panny Marie a Ježíška. Letopočet na zvonu není, ale zdá se, že byl zakoupen Václavem Ottou z Losu před rokem 1603.

Ve I. světové válce byl menší zvon sundán a zabrán pro válečné účely. Školní kronika praví:" Dne 7. února 1917 vzali vojáci Němci, kteří vůbec česky nerozuměli, ze zdejší zvonice menší zvon, větší nám byl ponechán". Dodatečně do školní kroniky připsáno: "25. listopadu 1918 zvon přivezen a opět na zvonici zavěšen na své místo".

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://techobuz.zde.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 20.08.2004 v 10:02 hodin