Zámek Kamenice nad Lipou

Zámek v Kamenici nad Lipou

Původní hrad ze 13. století byl nově přestavován v polovině 16. století a znovu v letech 1580 - 1583, věž nad branou byla dostavěna v roce 1744. Počátkem 19. století dal zámek přestavět děd básníka R.M. Rilkeho, F. Rilke. Zásadní klasicistní přestavbu dal provést v letech 1839-1842 Jakub Rudolf Geymüller. Teprve při této přestavbě ztratil zámek renesanční charakter. Od roku 1945 zde byla umístěna dětská ozdravovna. Okolo zámku se rozkládá anglický park se starou lípou (700 - 800 let), podle které dostala Kamenice svůj název.

V roce 1998 byla činnost ozdravovny ukončena a zámek přešel do správy UPM. V současnosti probíhá jeho rekonstrukce, v roce 2003 zde UPM plánuje otevřít expozici ze svých sbírek. Vzhledem k novému poslání zámku, který je významnou kulturní památkou, bylo nutné přistoupit k rozsáhlé rekonstrukci. Té však musel předcházet restaurátorský (v letech 1998/1999) a stavebně historický průzkum. Přední odborník doc. Jiří Škabrada zde provádí stavebně historický průzkum, který určí stáří jednotlivých částí objektu a doufáme, že vyřeší i celou řadu otázek s tím spojených. Nepříliš jasná je například nejstarší fáze výstavby - středověký hrad pánů z Kamenice. Výzkum by mohl potvrdit či vyvrátit hypotézy PhDr. Karla Krejči, publikované v nedávné době. Nejasné je také umístění původní kaple, tvar a množství hradních věží a existence hlavního sálu s malovanými jezdeckými výjevy. Průzkum nástěnných maleb nenaplnil očekávání existence fresek, nalezeny byly pouze fragmenty renesanční výmalby v některých sálech v prvním patře. Malby v přízemí byly zřejmě odstraněny při klasicistní přestavbě.

Na rozdíl od průzkumu maleb přinesly demoliční práce novodobých dostaveb zajímavé objevy. V západním křídle byl pod omítkou nalezen kvalitní gotický žulový portálek z konce 15. století, čímž byl potvrzen rozsah tehdejší zástavby. Dalším objevem byla existence rozlehlého renesančního sálu ve východním křídle, který je zaklenut na dva středové sloupy. Postupným vybouráním příček zde vznikl velmi působivý rostor předurčený pro výstavní sály. V podzemí severního křídla bude obnoven velký gotický sál, který byl v době provozu ozdravovny užíván jako kotelna.

Prostory v přízemí (z nádvoří) budou sloužit výstavním účelům. UPM plánuje vystavit sbírku kovářských prací od středověku po 20. století. První patro by mělo sloužit studijním depozitářům, zejména pak pro sbírku nábytku 19. a 20. století a pro další sbírkové materiály.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kamenicenl.cz
Typ záznamu: Zámek
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 01.11.2004 v 10:36 hodin