Zámek Chotoviny

Stojí na místě bývalé Vlkančické tvrze. Tato tvrz existovala již při první zmínce o Chotovinách roku 1266.
Dále je připomínána roku 1407, kdy Pešek z Vlkančic činí se sousedy nadaci na zdejšího kaplana. Ještě roku 1523 se Dobeš Netonický uvádí jako pán z Vlkančic. Jeho potomek Jiří prodal tvrz roku 1554 Bohuslavu Malovcovi a ten Janu Lapáčkovi ze Rzavého roku 1568.

Mezi dalšími majiteli se uvádí kromě jiných Mikoláš Aleš Víta ze Rzavého a Maxmilián Wratislav z Mitrovic. Roku 1706 kupuje celý statek, který se již jmenoval Chotoviny, Anna Marie Nosticová, které jak pověst uvádí, pán na Buchlově, Dětřich z Petřwaldu posílal dopisy po psu Cerberovi. Pravděpodobně již za jejího dědice Jana Karla Soyera se místo tvrzi uvádí zámek. Avšak Soyer panství zadlužil, takže roku 1760 se Chotoviny stávají majetkem Jezuitů. Od Jezuitů zámek s panstvím kupuje Kašpar hrabě Migazzi. Po jeho smrti se panství ujímá jeho bratr kardinál Bartoloměj Migazzi, který zámek přestavěl v barokním stylu. V roce 1806 získává chotovinské panství pražský měšťan Jan Nádherný, který byl za své zásluhy povýšen do šlechtického stavu roku 1838.
Ve 40. letech 19. století byl založen zámecký park, který má významnou dedrologickou hodnotu.

V roce 1873 byl zámek přestavěn do současné podoby. Při vojenských manévrech v letech 1903 a 1913 pobýval na zámku následník trůnu Ferdinand d´Este.

V roce 1945 byl zámek zkonfiskován na základě Benešových dekretů a rodina Nádherných se uchýlila nejprve do Salcburgu a později do USA. Třebaže Nejvyšší soud v roce 1947 konfiskaci anuloval byl výkon konfiskace v roce 1948 znovu potvrzen.

Do zámku byl umístěn II. stupeň základní školy.

V roce 1997 došlo k navrácení zámku rodině Nádherných a v roce 2001 základní škola budovu zámku opustila.

V současné době provádí majitel Jan Nádherný rozsáhlou rekonstrukci zámecké budovy.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Zámek
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 16.08.2004 v 13:37 hodin