Zámek Štěkeň

Zámek ve Štěkni byl postaven na místě tvrze ze 14. století (Srdov).

Raně barokní z let 1664-65, jenž se dochoval v téměř nezměněné podobě. Zámek stojí na západním okraji obce na kopci, který vyrovnává z jižní a jihozápadní strany terasa.


Stavebník Jan Antonín Losy z Losimthalu. Průčelí byla upravena roku 1784 a v první polovině 19. století po požáru v josefinském slohu.

Zámek je třípatrová budova, jejíž čtyři křídla obklopují čtvercové nádvoří s arkádami, dnes již vesměs zazděnými.

Nad hlavním vchodem do zámku z jižní strany je kamenný raně barokní portál, nad nímž je vytesán znak pánů z Losimthalu ,a nad vysokým oknem je znak Windisch-Graetzů.

Na průčelí vpravo od portálu jsou sluneční hodiny.

Cyklus 21 obrazů z legendy sv. Aloise a 24 obrazů ze života sv. Stanislava od I. Raaba z poloviny 18. století.

Na přístupové cestě z jihozápadní strany stojí empírová klasicistní brána z roku 1837.

Kolem zámku rozsáhlý anglický park.


Zámecký park
Podle odborníků patřil zámecký park k nejkrásnějším anglickým parkům v jižních Čechách.

Původní majitelé sem dovezli vzácné keře a stromy (mezi nejcennější exempláře patří dub plazivý, jehož stáří se odhaduje na 400 let).

V parku stojí zachovalá opuštěná kamená lavička, ve které je vytesaný nápis "Aglaessitz 1839", oblíbený koutek Aglai, dcery knížete Alfreda Kandida z Windisch - Graetzu.

Zámecká kaple
Renesanční s empírovanou plastickou výzdobou a valenou klenbou s výsečemi.

Původně zasvěcena Neposkvrněnému početí Panny Marie, nyní Panně Marii.
Přístupná veřejnosti.

Letní salón

Empírovaně vyzdoben. Na stropě můžeme spatřit v dokonalé optické iluzi stylizovanou kopretinu.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Zámek
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 01.11.2004 v 10:53 hodin