Most přes Otavu [ Most nebo viadukt ]

Původně byl dřevěný na kamenných pilířích z roku 1876. Spojoval starší a novější část Katovic, které dělila řeka Otava.
V roce 1903 byl stržen a na původních pilířích byl postaven nový železobetonový most českou firmou Herzán a Uhlíř.
Stavba vzbudila pozornost v odborných kruzích, neboť byla první tohoto druhu v Čechách.

V roce 1994 byla provedena generální rekonstrukce mostu firmou Stavby silnic a železnic Praha.

Zajímavé je, že původní pilíře, vzhledem k jejich stabilitě, jsou nadále základem nového mostu.
Pod mostem je vodočet, jehož stav je rozhodující při určování splavnosti Otavy. Pro splavnost ze Sušice musí mít hodnotu nejméně 60 cm, pro splutí z Horažďovic postačuje 50 cm.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.katovice.cz
Typ záznamu: Most nebo viadukt
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 13.08.2004 v 13:49 hodin