Historie města Slavonice [ Historie (archivní dokument) ]

Počátky města sahají do 12. století, kdy kolem románského kostela vznikla slovanská osada. Nedaleko osady se křižovaly dvě obchodní cesty, jedna od východu k západu, druhá od jihovýchodu k severozápadu.
Území se stalo majetkem pánů Vítkovců, kteří zde patrně založili trhovou ves jako základ budoucího opevněného města, jehož půdorys se zachoval do dnešní doby.

Slavonice jako celek jsou příkladem poměrně intaktně dochovaného vrcholně gotického města s renesanční úpravou jednotlivých objektů.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 10.08.2004 v 13:39 hodin