Hrad Houska

Hrad Houska

Hrad Houska byl pravděpodobně postaven již pro Hynka z Dubé, jenž koncem 13. a počátkem 14. století postupně získával k rodovým zbožím Ronovců do zástavy i do vlastnictví další části dosavadních držav královských.

Houska však byla v 16. století za Hrzánů z Harasova přestavěna v renesanční zámek, dále upravována za Vincence a Pavlíny Kouniců ve 20. letech 19. století a znovu pak a sto let později za Josefa Šimonka. Přes tyto přestavby a úpravy se i zde zachovala gotická dispozice hradu i některé části gotické stavby, při úpravách v letech 1928-1929 byly pak v bývalé hradní kapli objeveny a restaurovány mimořádně cenné nástěnné malby, pocházející z 1. poloviny 14. století.

Velice pěkné jsou i renesanční malby asi z roku 1584 na stěnách a klenbě sousední místnosti s vyobrazením hradu, žánrových výjevů a desítky šlechtických znaků.


Majitel / Uživatel:
Ing. Jaromír Šimonek a MUDr. Blanka Horová

Původně raně gotický přemyslovský hrad vystavěný cistersko-burgundskou hutí (podobně nedaleký Bezděz) později majetek Berků z Dubé, koncem 16. století přestavěný na renesanční zámek. V roce 1928 restaurován.

Expozice:
Hradní kaple s unikátními nástěnnými malbami z 1. poloviny 14. století a z konce 16. století.
Zelená světnoce s malbami ze 16. století, rytířský salonek, gotické kamenické články, výhled do okolí.

Zajímavost:
Houska náleží mezi nejlépe dochované královské hrady Přemysla Otakara II.
Na jedné z nástěnných maleb v Zelené světnici je zachycena původní podoba hradu.
Hradní kaple stojí podle legendy přímo nad "bránou do pekla".

Otevřeno:
Duben a květen
- denně mimo pondělí 11.00 - 16.00

Červen až srpen
- denně mimo pondělí 10.00 - 17.00

Jindy po předchozí dohodě.

Prohlídka:
- s průvodcem
- délka 40 minut
- nejvíce 60 osob

Vstupné:
- dospělí 40,- Kč
- děti 20,- Kč

Služby:
- rezervace prohlídek
- prodej suvenýrů, občerstvení
- pronájem prostor

Literatura:
Kamenný klíč HRADY, ZÁMKY a ostatní zpřístupněné památky
Čechy, Morava a Slezsko
Kateřina Sučková
Roman Abušinov

KONTAKTNÍ ADRESA:

Hrad Houska
osada Houska
471 62 Okna
Česko (CZ)
tel: (+420) 487 876 195

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mestoDuba.cz
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 20.09.2004 v 14:46 hodin