Hrad Brumov [ Zámek ]

Zříceniny původně pozdně románského strážního hradu založeného nad Vlárským průsmykem v 1. pol. 13. stol., goticky přestavěného pány z Kunštátu a renesančně rozšířeného Meziříčskými z Lomnice. Předhradí opevněno barokně po dobytí vzbouřenými Valachy r. 1621. Hrad opuštěn po požáru r. 1820. Dochované části zdiva konzervovány postupně od 70. let 20. stol., areál zpřístupněn 2000

Majitel/Uživatel:
Město Brumov - Bylnice / Valašská nadace.

Expozice:
Historie hradu, archeologické nálezy, památky města ve fotografii, CHKO Bílé Karpaty, Valašské Království, hradní vyhlídka.

Zajímavost:
Hrad byl 5.5.2001 vyhlášen strážním a hraničním hradem Valašského království.

Otevřeno:květen až září denně mimo Po 9-11.30 a 12.30-17 hod.

Prohlídka:
Samostatně.

Vstupné:
-dospělí: 15,- Kč
-děti: 10,- Kč

Služby:
Rezervace prohlídek, prodej suvenýrů, prodej pasů Valšského království a propagačních materiálů.

Kultura:
Šachový turnaj Hradní věž - živé (4.5.), Dětský den (1.6.), Hudební festival Hradní tóny (22.6.), Valšské kumštování (11. - 14.7.),Pohádkový hrad s večerníčkem (1.9.), Zakončení sezóny (29.9.).

Literatura:
Kamenný klíč HRADY, ZÁMKY a ostatní zpřístupněné památky
Čechy, Morava a Slezsko
Kateřina Součková
Roman Abušinov

KONTAKTNÍ ADRESA:

Hrad Brumov
MěÚ,nám.H.Synkové 942
763 31 Brumov - Bylnice
Česko (CZ)
tel: (+420) 577 330 427
fax: (+420) 577 305 112

LOKALIZACE

Typ záznamu: Zámek
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 04.03.2010 v 10:29 hodin