Biermann Gottlieb [ Osobnost ]

Biermann Gottlieb

narozen: 1824, Bratislava zemřel: 1901, Praha

středoškolský profesor, vlastivědný pracovník, historik Slezska, autor studií o historii Těšínska
Místa působení
Bratislava, Jena (Německo), Vídeň, Těšín, Praha


Vystudoval evangeliké lyceum v Bratislavě, filozofii a teologii na univerzitě v Jeně. Jeho učiteli byli círk. historik Karl August von Hase, Leopold Immanuel Rűckert a Karl Volkmar Stoy. Poté nakrátko byl učitelem na evang. lyceu v Bratislavě. Od 1852 studoval historii a germanistiku na univerzitě ve Vídni, kde 1854 vykonal učitelskou zkoužku. 17. 5. 1856 byl povolán na evangelicé gymnázium v Těšíně a 1871-1873 byl i jeho ředitelem. Po sloučení evang. gymnázia s katolickým a vytvoření c. k. spojeného státního gymnázia odešel do Prahy, kde se stal ředitelem na státním malostranském gymnáziu. Zde obdržel titul školního rady a univrzita ve Vratislavi mu 1875 udělila Dr. h. c. Jeho synem byl matematik dr. Otto Biermann.
Za těšínského působení se začal intenzivně zabývat vědeckou prací. Předmětem jeho zájmu byly především starší dějiny rak. Slezska a zejména jeho těšínského dílu. Byl autorem studií o některých otázkách dějin Těšína, Bílska a Opavy, o těšínskýh Piastovcích, o benediktinském klášteře v Orlové. Cenné byly přehledné práce o Těšínsku a pramenně nejlépe připravený spis o dějinách knížectví opavského a krnovského. Vedle toho se jako poučený evang. teolog věnoval dějinám protestantismu ve Slezsku. V popředí jeho zájmu byly především dějiny politiky, kultury a náboženství. Měl jen málo porozumění pro hospodářskou a sociální složku vývojového procesu. Byl stoupencem pozitivistického nazírání na dějiny, jeho práce jsou založeny na původních pramenných výzkumech a z hlediska národnostního se vyznačují značnou dávkou objektivity. Byl jednou z nejvýraznějších postav něm. historigrafie rak. Slezska evang. názorové orientace.
Vydal několik samostatných monografií a řadu studií, uveřejňovaných převážne v programech škol, na nichž působil, dále v Notizenblattu Moravskoslezské společnosti pro podporu zemědělství v Brně a hist. revuích vratislavských. Aktivně byl činný ve spolku pro dějiny Němců v Čechách (Verein fűr Geschichte der Deutschen in Bőhmen), podílel se na vydávání Mittheilungen des Vereines fűr Geschichte der Deutschen in Bőhmen.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Radka GAJDUŠKOVÁ (Beskydy-Valašsko, racr) org. 56, 18.05.2004 v 12:33 hodin