Naučná stezka Králický Sněžník

Zřitovatel: Lesy ČR, lesní správa Hanušovice

Délka: 14 km

Počet zastavení: 15

Dostupnost: Naučná stezka začíná v obci Dolní Morava a vede po žluté turistické značce údolím řeky Moravy až k jejímu prameni pod vrcholem Králického Sněžníku. Dále pokračujee po červené turistické značce k rozcestníku nad Adéliným pramenem, odkud vede po žluté značce a končí u chaty Návrší.
Trasu je možné projít i v opačném směru od chaty Návrší přes pramen Moravy do obce Dolní Morava. V Olomouckém kraji se nachází jeen závěrečná část stezky.

Znakem naučné stezky je silueta slůněte, která je neoficiálním symbolem Králického Sněžníku. Socha slůněte je umístěna těsně pod vrcholem až od roku 1932. Výrazným údolím protéká horní tok řeky Moravy, přibírá mléčný pramen krasového původu. Jsou zde jeskyně Tvarožné díry, ponor potoka Poniklec, Mramorové jeskyně, Patzeltova jeskyně a krasové prameny u obce Dolní Morava.
Masív Králického Sněžníku je tvořen migmatity, ortorulami a pararulami.
Vytvořil se charakteristický pramenný amfiteátr řeky Moravy, mrazové sruby, kamenná moře a jiné periglaciální jevy. Suťová pole a alpínské louky se dochovaly jen ostrůvkovitě, hlavně v hřebenových partiích.

Bylinné patro je poměrně chudé, tvořené nenáročnými druhy jako smilka tuhá, borůvka černá, sedmikvítek evropský, podbělice alpská, třtina chloupkatá a metlička křivolaká.
V letech 1895 až 1899 byly na vrcholu kladskou sekcí Moravskoslezského sudetského horského spolku vybudována 33,5 metrů vysoká kemanná rozhledna. Po druhé světové válce však nebyla udržována a její stav byl v roce 1973 tak špatný, že musela být odstraněna.


Zastavení - km - Název zastavení

Zastavení 1 0,5 km Historie údolí Moravy
Zastavení 2 1 km Mléčný pramen
Zastavení 3 2,5 km Geomorfologie geologie
Zastavení 4 3 km Lesní hospodářství
Zastavení 5 5,5 km Les
Zastavení 6 5 km Původ smrkových porostů
Zastavení 7 6 km Myslivost a poškozování lesa zvěří
Zastavení 8 6,5 km Přirozená horská smrčina
Zastavení 9 7 km Lavinová dráha
Zastavení 10 7,5 km Obnova lesa po kalamitních holinách
Zastavení 11 8 km Horní hranice lesa
Zastavení 12 8,5 km Suťová pole a alpínské louky
Zastavení 13 9 km Historie vrcholu
Zastavení 14 11 km Vrchovištní rašeliniště
Zastavení 15 12 km Historie Staroměstska
Zastavení 16 14 km Chata Návrší


Další informace:

Lesy České Republiky, lesní správa Hanušovice
Osvobození 251
tel.: 582 231 271

Agentura ochrany přírody a krajiny
Lafayettova 13
772 00 Olomouc
tel.: 585 224 157

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kr-olomoucky.cz
Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 19.04.2004 v 14:03 hodin