Znak a prapor obce Býškovice [ Znak a prapor ]

Znak obce Býškovice
Znak obce Býškovice
V roce 1752 obdržely Býškovice typář, v jehož pečetním poli byl zobrazen sloup, nad ním dva vinařské (ditrichštejnské) nože ve vavřínovém věnci. Zcela nahoře byl umístěn název obce - BISSKOWITZ - provedený kapitálou, po stranách sloupu rozdělený letopočet 17 - 52. Originál typáře je uchován v okresním archivu v Henčlově u Přerova.

Motiv sloupce, doplněný rodovým štítkem Ditrichštejnů, použil také autor nového znaku, pan Miroslav Pavlů z Kelče.

Popis znaku:
V zeleném štítě stříbrný sloup mezi dvěma zlatými klasy, na středu sloupu položen rodový ditrichštejnský štítek.


Popis praporu:
List tvoří dva zelené svislé pruhy, mezi nimi kosmo dělené pole s horním žlutým a dolním červeným polem, přes ně je položen bílý sloup. Šířka zeleného pruhu je 1/4 délky listu. Poměr šířky k délce je 2 : 3.
Prapor obce Býškovice
Prapor obce Býškovice

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 16.04.2004 v 14:20 hodin